Integraal team

Integraal team 1

Eén van onderscheidende kenmerken van MTD landschapsarchitecten is de integraliteit van haar team. Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen werken samen met technische en financiële adviseurs. Hierdoor is de kennis van beheertechnieken, besteksmethodieken, procesmanagementtechnieken en aanbestedingsprocedures in-house gewaarborgd.

Vanaf het begin van het ontwerpproces worden deze experts betrokken met als doel toe te werken naar integrale, haalbare en realistische plannen. De technische omstandigheden, de mogelijke technische oplossingen en het budget leveren doorlopend hun input gedurende de verschillende fases van het ontwerpproces, het opstellen van het RAW-bestek en de daadwerkelijke realisatie. Op deze wijze is MTD landschapsarchitecten in staat het volledige pakket aan te bieden van visie tot en met realisatie.

De kennis van beheertechnieken, besteksmethodieken, procesmanagementtechnieken en aanbestedingsprocedures is in-house gewaarborgd.

schema risicoanalyse

Kwaliteitsborging & risico management
De organisatie en werkwijze van het bureau waarborgt de ontwikkeling van kennis en ervaring, continuïteit en innovatie door onder meer een intern kwaliteitssysteem, dat is vastgelegd in een intern Handboek.

Voor iedere planfase worden binnen een project intern de risico’s geanalyseerd. Deze risicoanalyse is niet alleen gericht op de inventarisatie en evaluatie van de veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij aanleg, beheer en gebruik van het terrein; maar ook op de mogelijke afbreuk- en kwaliteitsrisico’s van het project zoals onder andere tijd, geld, vergunningen, esthetische en technische kwaliteit en duurzame impact.