MTD zoekt ontwerp Stagiair(e)

Er is weer on een ontwerp stageplaats beschikbaar vanaf februari 2024

Terug naar Vacatures
Stage Ontwerp

De vele componenten van het ontwerpproces kom je in je stage tegen, zoals de onderzoek- en schetsfase, afstemming met opdrachtgevers en andere partijen, de uitwerking, visualisatie en presentatie. Het gaat om projecten van uiteenlopend schaalniveau, van de landschappelijke inpassing van grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen tot de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van kleinschalige inrichtingselementen. We verwachten dat je leergierig en creatief bent en goed Nederlands en Engels spreekt en schrijft. Geschikte opleidingen: Wageningen UR, Van Hall Larenstein, HAS landscape design, DAE, HKU, AKV St. Joost, BUas, TU/e, TU Delft en HOGENT. Vereiste basisvaardigheden: AutoCAD, Adobe Indesign/ Illustrator/ Photoshop en Sketch-up.

Eventuele vragen en je aanmelding, voorzien van een CV en portfolio, kun je richten aan mtd@mtdls.nl t.a.v. Carola Heijndijk.