Sander Mattheeuwse

Sander Mattheeuwse BSc

technisch adviseur

In 2017 studeerde Sander Mattheeuwse af aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch in de richting van Landscape Design. Tijdens zijn studie was hij naast de ontwerpkant van het vak ook altijd geïnteresseerd in de maakbaarheid van projecten en de technische uitwerking van een ontwerp. In het kader van afstuderen heeft hij samen met één medestudent en in samenwerking met DTNP gewerkt aan het project ‘Centrum Made krijgt nieuw Elan’ voor de gemeente Drimmelen. Het door middel van bewonersparticipatie opgestelde plan is door de gemeente verder opgepakt en in 2019 in uitvoering gebracht.

Na zijn internationale stage bij RMP Landschaftarchitekten in Bonn (Duitsland) en zijn stage bij MTD is Sander sinds 2017 in dienst bij MTD landschapsarchitecten. Binnen het bureau richt hij zich op verschillende onderdelen van het proces. Hij is betrokken bij vertaalslag van definitief naar technisch ontwerp, maar draagt als technisch adviseur en projectleider met name verantwoordelijkheid voor de complete besteksvoorbereiding. Doordat hij in een vroeg stadium aanhaakt in het proces is hij op de hoogte van alle details en betrokken bij de interne en externe communicatie.

Verder bewaakt Sander de kwaliteit van de verschillende projecten tijdens de uitvoering. Hij heeft veel contact met de uitvoerende partijen en is dan ook regelmatig buiten te vinden om esthetisch toezicht en uitvoeringsbegeleiding uit te voeren.

Relevante en recente projecten waar hij aan heeft gewerkt, zijn de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van de centra van Valkenswaard, Tilburg, Boxtel en het Kerkplein van Hoorn. Daarnaast is hij betrokken geweest bij stedenbouwkundige- en stedelijke ontwikkelingen als de Klokkenberg in Breda en de Negen Heren in Den Bosch. Op het gebied van daktuinen zijn met name de Bakermat in Eindhoven en de Galaxy Tower in Utrecht aansprekende projecten.