Rick Smeenk

Rick Smeenk BSc

landschapsontwerper

Na het afronden van de opleiding Urban Design is Rick Smeenk doorgestroomd naar de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting op Van Hall Larenstein. Hier heeft Rick zich verder ontwikkelt als procesdenkende en vooral realistische ontwerper. Om tot een passend ontwerp te komen zoekt Rick naar inspiratie uit de ontstaansgeschiedenis van een plek. Deze kenmerken komen terug in de structurering en detaillering van zijn ontwerpen.

Tijdens zijn studietijd op Larenstein is er een bovengemiddelde interesse ontstaan in het maken van beplantingsplannen. Om zijn vaardigheden te vergroten heeft Rick tevens de minor Stedelijke Beplanting afgerond tijdens zijn opleiding. Zijn beplantingskennis wordt dagelijks toegepast, uitgebreid en versterkt in de vele beplantingsplannen die hij maakt voor projecten van MTD Landschapsarchitecten. Deze kennis past hij dagelijks toe bij MTD toegepast en verder uitgebreid in de beplantingsplannen die Rick maakt. Momenteel werkt Rick mee aan diverse projecten, zoals de herinrichting van het centrum in Valkenswaard, de herinrichting van het centrum in Beek (Gld.) en de herinrichting van verschillende scholenterreinen, met als doel om zijn visie te verbreden en uit te groeien tot zelfstandig landschapsontwerper.