Mathe van Kranenburg

Mathé van Kranenburg MLA

landschapsarchitect BNT

Vanaf 2010 werkt Mathé bij MTD landschapsarchitecten, na afronding van zijn studie Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam in 2015 als landschapsarchitect en projectleider. Deze dubbelrol sluit naadloos aan bij zijn interesses en kwaliteiten, in nauwe en prettige samenwerking met opdrachtgevers en betrokkenen te komen tot hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Hierbij oog houdend voor het integreren van spelende belangen, realistische mogelijkheden en een hoge gebruiks- en toekomstwaarde in het ontwerp.

Binnen MTD landschapsarchitecten werkt Mathé aan diverse projecten op verschillende schaalniveaus. Een groot aandeel betreft infrastructurele projecten van visie tot en met uitvoering zoals de inpassingsvisies en landschapsplannen Rijnlandroute rondom Leiden en de A67 Eindhoven-Venlo en uitvoeringstrajecten zoals de landschappelijke inpassing en vormgeving kunstwerken van de verbreding N279 Noord ’s-Hertogenbosch-Veghel. Actueel als rol van ontwerpleider voor de opgave openbare ruimte spooronderdoorgang Vierpaardjes Venlo. Hiernaast vormen (binnenstedelijke) inrichtingsplannen in de openbare ruimte onderdeel van zijn ervaring, bijvoorbeeld de hoofdplanstructuur Parijsch Culemborg, Park Rhijnhuizen Nieuwegein en de herinrichting Vesting Muiden. Daarnaast ook campusterreinen als de sportcampus Bentinckspark te Hoogeveen en de Groene Loper van de Technische Universiteit Eindhoven. In deze opgaven is het van belang dat de herinrichting in evenwicht is met de (cultuur)historie en staan de kwaliteiten van de plek in samenhang met de omgeving centraal. Voor de herinrichting Vesting Muiden is de rol van landschapsarchitect-projectleider ook aangevuld tot supervisor ruimtelijke kwaliteit in de uitvoeringsfase in 2019-2021.