Koen Brooijmans

Koen Brooijmans BSc

landschapsontwerper

Koen is werkzaam als landschapsontwerper bij MTD landschapsarchitecten. In 2021 behaalde hij zijn diploma voor de studie Management van de Leefomgeving, studierichting Landscape Design aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Tijdens zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan en was hij werkzaam bij West 8 Urban Design & Landscape Architecture. Zijn afstudeerproject voorstudie ‘Versailles van het noorden – Van Gogh Nationaal Park’ i.s.m. West 8 viel in de nominatie voor de KuiperCompagnons afstudeerprijzen van de Blauwe Kamer.

Koen zijn werkzaamheden bevinden zich in het speelveld tussen landschapsontwerp en stedenbouw. Binnen het proces van schetsontwerp tot definitief ontwerp komen zijn kwaliteiten het best tot uiting. Hier komt zijn creativiteit, analytisch vermogen, ontwerpen vanuit beleving en verbeeldingskracht goed tot zijn recht. Koen is betrokken bij diverse projecten uiteenlopend op verschillende schaalniveaus; zo was hij onder andere werkzaam aan de landschappelijke structuur- en inrichtingsplannen voor Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven Airport en masterplan Linie 1629.