Nike van Keulen

ir. Niké van Keulen

landschapsarchitect BNT / associate

Tijdens haar studie aan de Wageningse University and Research was Niké van Keulen al gefascineerd door landschappelijke stedenbouw, zoals dat geïllustreerd wordt door het cum laude beoordeelde project Melun-Sénart / Ville Nouvelle. Binnen haar werkende leven heeft dit vanaf 1988 vorm gekregen in projecten binnen Lubbers & van Keulen landschapsarchitecten en vanaf 1995 binnen MTD landschapsarchitecten. De zitting in de Welstand van Almere en Den Haag hebben haar visie op contextueel ontwerpen verder gevormd.

Een aantal belangrijke stedenbouwkundige plannen in een landschappelijke setting zijn de Spartahof te Apeldoorn en Fort Isabella te Vught. Hiernaast zijn een aantal master- en inrichtingsplannen openbare ruimte in een cultuurhistorische of industriële setting noemenswaardig, zoals de Hessenberg te Nijmegen, het KVL-terrein te Oisterwijk , de Stadswalzone te ’s-Hertogenbosch en de Poort van Zuid te Zutphen. Een groot aantal projecten hebben bovendien een belangrijke participatieve en communicatieve component, zoals ‘De Wereld van Van Gogh’, een structuurvisie met betrekking tot de ruimtelijke beeldkwaliteit van de kern van Nuenen en de Ontwikkelingsvisie voor de Linie 1629 rond ‘s-Hertogenbosch, in opdracht voor een 4tal gemeenten. Daarnaast is Niké op strategisch niveau betrokken bij de vergroenings- en klimaatadaptatie opgave van Tilburg. Met het opstellen van het inspiratie document Code Groen Tilburg is de visie ontwikkeld waarbinnen de komende jaren de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van de stad wordt versterkt.

Niké vervult gedurende haar hele carrière een rol in het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst / Amsterdam en Wageningen University and Research.

Als eervolle prijzen zijn te noemen de Welstandsprijs Noord-Holland 2011 en de Bouwpluim 2012-2013 voor de Koemarkt Purmerend, de Architectuurprijs Nijmegen 2011 en de nominatie voor de Mies van der Rohe-prijs 2013 / 2014 voor de Hessenberg Nijmegen en de City_Brand & Tourism Landscape Award voor het project Zuiderzeezicht te Zwartsluis. De projecten zijn tevens geselecteerd en gepubliceerd in het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw.