Ruud Dubbeld

ing. Ruud Dubbeld

landschapsarchitect BNT / directeur

Ruud Dubbeld rondde in 1988 zijn studie tuin- en landschapsinrichting aan de RHSTL te Boskoop cum laude af en is sinds 2008 geregistreerd als landschapsarchitect. Vanaf 1989 werkte hij binnen Buys & van der Vliet te ’s-Hertogenbosch als ontwerper, om in 1998 samen met Frank Meijer en Han Thijssen als partners de doorstart te maken met MTD landschapsarchitecten.

De opgaven waaraan Ruud werkt bestrijken een breed veld van projecten op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw en infrastructuur, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. De procesmatige en communicatieve aspecten van de opgaven krijgen veel aandacht met als doel om te komen tot integrale, hoogwaardige en breed gedragen ruimtelijke oplossingen. Vanuit deze ervaring wordt hij steeds vaker gevraagd als inspirator, mediator, supervisor en/of procesbegeleider. Voorbeelden hiervan zijn de zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Breda, Supervisor van de openbare ruimte van de binnenstad van Tilburg, voorzitter van het Expertteam (‘Q-team’) Ruimtelijke kwaliteit Hoogwaterbescherming Programma Noordelijke Maasvallei en Supervisor van de landschappelijke inpassing van de N280 Weert-Roermond.

Daarnaast is Ruud een ontwerper pur sang, met grote belangstelling en expertise ten aanzien van de ambachtelijke-, technische- en duurzaamheidsaspecten van de ontwerpopgaven. Hij werkt steeds vaker aan urgente opgaven als klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterbeheer.

Ruud zijn ontwerpstijl is te omschrijven als tijdloos, robuust en helder, waarbij de grote lijn bevestigd wordt middels zorgvuldig uitgewerkte details. Ruud zijn ontwerpen zijn functioneel en leiden tot een flexibel, verrassend en bijna argeloos gebruik. De ‘genius loci’, de karakteristieke ruimtelijke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van een plek, vormen voor hem een essentiële inspiratiebron; hiermee hebben zijn ontwerpen een duurzame basis en een sterke plekgebonden identiteit.

Materiaalkeuze, technische detaillering en budgettering spelen vanaf de conceptvorming, visie en eerste schetsen een volwaardige rol in het ontwerpproces; zo ontstaan integrale, haalbare en realiseerbare plannen.

Het opleiden en begeleiden van studenten landschapsarchitectuur en stedenbouw ziet Ruud als belang voor het bureau en het vakgebied in het bijzonder. In dat kader is Ruud regelmatig gastdocent aan de University of applied sciences van Hall Larenstein en de Academie van Bouwkunst in Arnhem en Amsterdam.