Bart van Spreeuwel

Bart van Spreeuwel MSc

stedenbouwkundige

Bart van Spreeuwel (1988) is werkzaam als stedenbouwkundige bij MTD landschapsarchitecten. De fascinatie van Bart voor landschappelijke stedenbouw vertaalde zich in de ontwikkeling van een ontwerpmethodiek waarbij het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de hoofdstructuur van de openbare ruimte en specifieke (landschappelijke) kwaliteiten. Gedurende zijn loopbaan heeft Bart ervaring opgedaan bij een aantal ontwerpbureaus, waaronder Buro Lubbers en BGSV, Bureau voor stedenbouw en landschap. Hij heeft hierbij met name kwaliteiten ontwikkeld in het snel schakelen en het meewerken aan nieuwe initiatieven en complexe strategische vraagstukken. Veel van zijn projecten zijn tot stand gekomen in een proces van co-creatie met bewoners en belanghebbenden. Bart is analytisch en accuraat en werkt plannen uit van ambitieuze visies tot realistische ontwerpen.