Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Medewerkers

  • Iedereen
  • ir. Sabine van Ruijven
    • ir. Sabine van Ruijven
    • landschapsarchitect BNT
    • Sabine van Ruijven studeerde in 2010 af aan de Wageningen Universiteit in de specialisatie Landschapsarchitectuur. In haar afstudeervak onderzocht zij het spanningsveld tussen natuur en cultuur in landschapsontwerp en ontwikkelde ontwerpprincipes die zich richten op de beleving van landschap door de mens. Hierna ontstond een fascinatie voor de schoonheid van het landschap en de middelen die een landschapsarchitect ter beschikking heeft om deze beleefbaar te maken. In haar werk komt dit tot uiting door in eerste instantie op zoek te gaan naar de essentie van de plek en deze door middel van een helder concept op tijdloze wijze te vertalen naar een landschap met grote culturele en natuurlijke betekenis en belevingswaarde. Het concept is hierbij leidend, van visie tot detail en met aandacht voor de presentatie. Sabine begon haar carrière bij atelier LoosvanVliet in Haarlem en deed daar vooral ervaring op met stedenbouwkundige plannen, ontwikkelstrategieën, integrale landschapsplannen en inrichtingsplannen. Binnen MTD werkt Sabine vooral aan plannen op het raakvlak van stad en land waar stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie, natuur elkaar ontmoeten, aanvullen en versterken.