Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Zomerborrel planteam kernwinkelgebied Tilburg

20 juli 2018

Afgelopen dinsdag 17 juli 2018 vond een laatste planteam-avond voor het zomerreces plaats met betrekking tot de herinrichting van het kernwinkelgebied Tilburg.
Vanaf december 2016 komen de gemeente Tilburg en MTD landschapsarchitecten met een hiertoe samengesteld planteam maandelijks bij elkaar, om de verschillende plannen te bespreken die ontwikkeld worden voor de openbare ruimte van het centrum van Tilburg. Het planteam, bestaande uit zo’n 15 leden, vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers van het centrum. Zij kunnen na iedere planteam-avond, de toegelichte plannen bespreken met hun achterban; zo ontstaan breed gedragen, plannen, waar elke binnenstadsbewoner en –ondernemer trots op kan zijn.

Het centrum van Tilburg is volop in beweging. Om het kernwinkelgebied te versterken is er voor het gebied een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte ontwikkeld. Nieuwe ontwikkelingen krijgen op een eigentijdse wijze vorm en worden ingepast binnen de bestaande structuren en met versterking van de bestaande kwaliteiten. Naast het versterken van het centrum als winkel-, verblijfs- en ontmoetingsgebied, vormen vergroening en het creëren van oplossingen voor hittestress en waterberging belangrijke doelen van de plannen. Thema’s die tijdens de planteam bijeenkomsten ook uitgebreid aan de orde komen.
Dinsagavond kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Er werd begonnen met een wandeling door het inmiddels gerealiseerde eerste deel van de plannen. Na de Frederikstraat, hebben nu ook een deel van de Monumentenstraat, het terras van restaurant Meesters en de openbare ruimte voor de nieuwe Primark hun nieuwe inrichting gekregen. De eerste contouren van de nieuw te realiseren winkelstraten zijn hiermee gezet.
Een onderwerp wat dinsdagavond ook aan de orde kwam, waren de plannen voor de nieuwe inrichting van het pleintje noordelijk van het Stadskantoor. Met name het bijzondere waterelement is inmiddels verder uitwerkt en zorgde voor enthousiaste reacties.
De komende jaren zal er nog veel veranderen in dit deel van het centrum van Tilburg; zodra de (ver-)bouw van het Stadskantoor verder gevorderd is, kunnen de inrichting van de Stadhuisstraat en bijbehorende pleinen vorm krijgen.

De planteam-avond werd afgesloten met een borrel. Na de zomer zullen de bijeenkomsten worden gecontinueerd om de plannen voor het kernwinkelgebied verder uit te werken.
MTD is trots een aandeel te hebben in de nieuwe ontwikkelingen van het winkelgebied.
Tot na de zomer!