Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Excursie Huize Moerenburg

6 juni 2018

Maandag 28 mei jongstleden was een groepje eerste jaars studenten van de HAS ´s-Hertogenbosch / studierichting Management van de Leefomgeving, op excursie naar Huize Moerenburg in Tilburg. Het bezoek wat in het kader stond van realisatie en beheer, mondde mede door het stralende weer uit in een aangename educatieve dag op een unieke locatie.

De gemeente Tilburg en Waterschap de Dommel hadden in 2006 de gezamenlijke ambitie om een nieuwe betekenis te zoeken voor de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tilburg-Oost, Door het verdwijnen van de feitelijke rioolzuiveringsfunctie en een verdere extensivering van het waterkwaliteitsbeheer van berging en zuivering middels een helofytenfilter, verloren delen van de installatie hun functie. Een deel is het relict van de eerste Rijksproefinstallatie, daterend uit het begin van de 19e eeuw, en heeft een Rijksmonumentale status.
Bij de aanleg van het helofytenfilter werden de funderingen van Huize Moerenburg blootgelegd, zoals dat bewoond werd tussen de 14e en 18e eeuw.
MTD landschapsarchitecten kreeg in dit licht in 2007 opdracht tot het opstellen van een inrichtingsplan voor het gebied.
Het inrichtingsplan zet in eerste instantie in op het versterken van de aanwezige structuurelementen, gerelateerd aan het industriële verleden en het verbinden van de afzonderlijke tijdslagen. De waterzuiveringsinstallatie en Huize Moerenburg worden middels twee monumentale assen verbonden. Op de plek van de aangetroffen funderingen van Huize Moerenburg is een cortenstalen constructie geïntroduceerd, die de herinnering oproept aan het barokke huis, zoals dat is afgebeeld op een schilderij uit 1700. Het hellende voorplein, de wijkende gevels en hellende vloer verwijzen naar het vervreemdende, vertekende perspectief in het schilderij.
De unieke ligging van het gebied tussen stad en buitengebied met de waterzuiveringsinstallatie aan de stadszijde en Huize Moerenburg aan de zijde van het Nationale Landschap het Groene Woud, vormt hierbij een belangrijk aangrijpingspunt.