Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

De toekomst van het verleden

1 juni 2018

Op donderdag 17 mei jongstleden vond onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Evert van Ginkel, specialist op het gebied van de verhouding tussen archeologie en maatschappij, het middagsymposium ‘In het krachtenspel tussen mens en Waal’ plaats.
Naast Rudi Etteger, universitair docent landschapsarchitectuur bij Wageningen University and Research, en Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus, leverde MTD landschapsarchitecten één van de sprekers in de persoon van Niké van Keulen. Aan de hand van een drietal projecten; Stadswalzone / Zuiderpark / Casinotuin, Wilhelminaplein en Huize Moerenburg zette zij in een enthousiasmerend en beeldend verhaal uiteen, hoe het bureau vorm geeft aan ingrepen in een historische context en welke rol archeologisch onderzoek hierbij in potentie kan spelen. Feitelijk komt het er op neer dat het bureau vanuit een studie van de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied, de ambitie heeft deze te helen en er een eigentijdse laag aan toe te voegen.

De drie verhalen vormden de basis voor een paneldiscussie met de zaal. Panelleden waren de sprekers, aangevuld met Adam Haarhuis, archeoloog bij RAAP, en Mathieu Schouten, landschapsarchitect van de gemeente Nijmegen.
Afsluitend trok Evert van Ginkel de conclusie dat de kloof tussen archeologen en ontwerpers steeds kleiner aan het worden is; doordat archeologen steeds eerder in het ontwerpproces worden ingeschakeld en archeologen en landschapsarchitecten steeds beter elkaars ‘taal’ verstaan.
Aanleiding voor het middagsymposium was het beschikbaar komen van de rapportages van het archeologisch onderzoek dat in opdracht van de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat is verricht bij de aanleg van de Spiegelwaal. Deze werden aan het eind van de middag door burgemeester Bruls van Nijmegen overhandigd aan hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat mevrouw Kalfs. Een lijvig onderzoek dat veel nieuwe aanleidingen voor ontwerp heeft opgeleverd.

Al met al was het een feestelijke en verbindende middag met interessante sprekers en een enorm stapel archeologische onderzoeksrapporten over de Siegelwaal.