Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

'Message in a bottle'

10 april 2018

START BOUW SPARTAHOF TE APELDOORN

21 maart jongstleden vond de feestelijke start plaats van de nieuwbouw van 56 grondgebonden woningen op het terrein van de voormalige Spartafabriek in Apeldoorn. De herontwikkeling van dit gebied tot een lommerrijk woongebied heelt de ontwikkelingsgeschiedenis met enerzijds verwijzingen naar de industriële geschiedenis en anderzijds een nieuw woonprogramma aan een belangrijke ontsluitingslijn van Apeldoorn.
De start bouw werd door de initiatiefnemers van het project BPD gebiedsontwikkeling en Trebbe vorm gegeven met een ludiek gebaar naar de toekomst. In het bijzijn van Hein Stooker van Trebbe, Henri Schimmel van BPD gebiedsontwikkeling en wijkwethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn konden de toekomstige bewoners op hun bouwkavel een fles ingraven met hun wens of persoonlijke boodschap voor die plek en deze letterlijk in de fundering van hun woning laten verankeren. Als blijvende herinnering kregen de bewoners hun schop mee naar huis.

MTD landschapsarchitecten verwierf begin 2016 de opdracht voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor het nieuw te ontwikkelen woongebied aan de Prins-Willem Alexanderlaan in Apeldoorn. De strategische ligging van het gebied, de landschappelijke context van de Driehuizerspreng en de industriële geschiedenis boden talrijke aangrijpingspunten om op deze plek een bijzonder woongebied te ontwikkelen dat zich naadloos voegt in haar omgeving.
De groene kwaliteiten van de spreng zijn ingezet als belangrijke identiteit voor het stedenbouwkundige plan. Twee compacte woningblokken staan als samenhangende ensembles, vrij in het groen. Het kappenlandschap en de wijze waarop de blokken overhoeks en in samenhang met de erfafscheidingen zijn ontworpen versterkt de stedenbouwkundige opzet. Om de groene setting optimaal te benutten worden beiden blokken ontsloten vanaf de binnenzijde.
Eén en ander is door Mulleners&Mulleners architecten verder uitgewerkt in de woningtypologie en architectonische expressie van de woningen. Hierbij ontstaat de samenhang in eerste instantie door het eenduidige architectonische beeld en materialisering, waarbij verwijzingen naar de industriële geschiedenis van de Spartafabriek worden ingezet. De variatie binnen de blokken ontstaat door de expressie van de verschillende woningtypologiën en de aansluiting op de openbare ruimte.
MTD stelde een inrichtingsplan voor de openbare ruimte op. De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte en mandelige binnenterreinen onderstreept de samenhang van de beiden blokken ondermeer middels subtiele gesitueerde en gedetailleerde tuinmuren, hagen en begroeide pergola’s.