Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Boxtel binnen de bruggen

5 april 2018

Frank Meijer van MTD landschapsarchitecten presenteerde 13 maart jongstleden in de raadszaal van het stadhuis van Boxtel aan de Raad, stake-holders en betrokken bewoners en ondernemers een eerste aanzet voor een integrale ontwikkelingsvisie voor de kern van Boxtel; ‘Boxtel binnen de bruggen’. Centrale ambitie is om de ruimtelijke kwaliteit en eigen identiteit van de kern te versterken.
De avond begon met een verhaal door de gemeentelijke projectleider Frits Fastenau over de aanleiding van het project en hierna de presentatie door MTD van de ontwikkelingsvisie.
Na de presentaties kregen de aanwezigen de gelegenheid om te reageren op de gepresenteerde ideeën voor drie afzonderlijke deelgebieden; het gebied rond de St.Petrus Basiliek, het centrum en stadslandgoed Stapelen. De reacties waren over het algemeen positief en constructief. In het vervolgtraject zullen deze hun weerslag krijgen in de definitieve ontwikkelingsvisie ‘Boxtel binnen de bruggen’.

MTD verwierf in november 2017 de opdracht om een artist impression op te stellen voor het gebied rond de St.Petrus Basiliek. Directe anleiding hiervoor vormde het project Mozaïek Dommelvallei, waarbinnen op een innovatieve wijze de streek wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Van hieruit ontstond de behoefte aan een integrale ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de historische kern van Boxtel, gerelateerd aan haar ligging aan de Dommel. Hiermee werd de scoop van de opdracht verbreed.
De visie richt zich op het gebied tussen de St.Petrus Basiliek in het noorden en het stadslandgoed Stapelen in het Zuiden.
In drie interactieve ontwerpateliers, onder leiding van de gemeente Boxtel, BKKC, de kunstenaars Lobke Meekes en Mathijs Bosman en MTD landschapsarchitecten, zijn stake-holders, betrokken bewoners en ondernemers uitgedaagd om vrij over dit gebied na te denken en hun ideeën en wensen in te brengen. Hierbij is een hele range aan ideeën verzameld, die vervolgens door MTD zijn vertaald in een eerste aanzet voor een integrale ontwikkelingsvisie voor de historische kern van Boxtel.

Boxtel binnen de bruggen