Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Startavond Inrichtingsplan Munsterplein Roermond

1 maart 2018

22 januari jongstleden werd er in de tuinzaal van het stadhuis van Roermond, een startavond georganiseerd voor het opstellen van een inrichtingsplan van de openbare ruimte van het Munsterplein. MTD landschapsarchitecten, die de opdracht voor het opstellen van het inrichtingsplan verwierf, presenteerde deze avond een analyse en uitgangspunten voor ontwerp. Het was een succesvolle avond; er was een goede opkomst, er waren veel aanmeldingen voor het klankbordgroep en er kwamen veel reacties op het gepresenteerde. Bij de start van de avond, benadrukte wethouder Raja Fick het belang van het Munsterplein voor Roermond en het belang van de inbreng van bewoners en ondernemers in het planproces. Men vertrouwt op een vruchtbaar proces en een resultaat dat leidt tot een vitaal Munsterplein.
Het gaat bij het inrichtingsplan voor het Munsterplein om het behoud van cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten en het toevoegen van eigentijdse landschapsarchitectonische en architectonische elementen en programma’s op het plein; het gaat om het verbeteren van de routing op en over het plein en om het versterken van de verblijfskwaliteit.

De presentatie door MTD landschapsarchitecten begon met een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis en ruimtelijke kwaliteiten van het Munsterplein; het ontstaan van het plein, haar ontwikkelingsgeschiedenis, de samenhang met de Munsterkerk en binnenstad van Roermond en haar landelijke betekenis. Hierbij werden een aantal mogelijkheden getoond om de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van het plein te versterken. Zo werden verschillende middelen getoond om de ontwikkelingsgeschiedenis van het plein weer zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door een verbijzondering van de verharding en speciaal daartoe ontworpen objecten.
Om de verblijfskwaliteit en het gebruik van het plein te versterken werden verschillende suggesties gedaan. Hierbij werd ondermeer de gedachte geïntroduceerd om de groene kwaliteiten va het plein te versterken.
Een specifiek onderwerp betrof de verlichting van het Munsterplein. Hierbij werd het belang onderstreept van de verlichting voor de sfeer, de verblijfskwaliteit en de intimiteit van het plein in het avondbeeld.
De bezoekers van de avond reageerden in positieve zin op het versterken van de routing, de cultuur-historische waarden en de verlichting van het plein. Ook het behoud van de kerkelijke functie van de Munsterplein werd onderstreept.
De startavond heeft een rijke oogst opgeleverd voor het vervolgtraject. Hier zal met de eerstvolgende klankbordgroep vervolg aan worden gegeven.

De realisatie van het inrichtingsplan voor het Munsterplein is voorzien in de loop van 2019.