Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Hoogwaardige woonlocatie de Klokkenberg

13 november 2017

Het voormalig Medisch centrum de Klokkenberg, rooms-katholiek sanatorium voor tuberculose-patiënten, wordt op initiatief van getransformeerd tot een uniek, hoogwaardig wooncomplex. Van introvert, religieus sanatorium tot extravert, open woongemeenschap, gesitueerd in een fantastische landschappelijke setting op de grens van het Mastbos en beekdal van de Mark op loop- en fietsafstand van Breda / het Ginneken; ‘splendid Isolation’. In opdracht van Schonck, Schul & Compagnie ontwikkelde MTD landschapsarchitecten, in samenwerking met Rienks architecten, een integraal plan om de Klokkenberg in stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke zin te versterken als een ‘Gesammt Kunstwerk’.
MTD is auteur van het stedenbouwkundige plan en werkte dit uit tot een inrichtingsplan openbare ruimte.

Het rijksmonumentale sanatoriumgebouw is in 1951-1953 ontworpen door architecten Kees de Bever en Kees van Moorsel in een traditionalistische stijl. De park- en tuinaanleg is van de hand van Jan Bijhouwer. De Klokkenberg werd in 2007 voorgedragen voor rijksbescherming, als wederopbouwmonument van de verzorgingsstaat tussen 1940 en 1958.
Het gebouwencomplex is onder te verdelen in een hoofdgebouw, verpleeggebouwen, kapel, economiegebouw, binnenplaatsen en galerijen. Het hoofdgebouw met de verpleegvleugels voor tuberculosepatiënten is gericht op het zuidoosten, zodat er veel zonlicht binnenkomt en vanuit het gebouw een weids uitzicht ontstaat op het beekdal van de Mark. Het gebouw heeft een sterk symmetrische opzet, waarbij de kapel in de as staat.

Het stedenbouwkundig, architectonisch en landschappelijk ontwerp is wat betreft hoofdlijnen en détails gebaseerd op het uitgangspunt om een nieuwe, eigentijdse laag toe te voegen en de cultuurhistorische waarden van het Rijksmonument te behouden en versterken.
De afzonderlijke gebouwen worden getransformeerd tot bijzondere koopwoningen. De verkoop van de eerste fase, de zogeheten vrouwenvleugel en het zusterhuis is inmiddels gestart. Er wordt aangesloten op een eeuwenoude traditie van buitenplaatsen langs de Mark.