Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

MTD verwerft opdracht voor Linie 1629

13 oktober 2017

De gemeenten Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en ’s-Hertogenbosch en Stichting de Groene Vesting hebben de gezamenlijke ambitie om de Linie 1629 of de Stelling beter zichtbaar en beleefbaar te maken en een structurerende betekenis te geven in de ontwikkeling van het landschap. De Linie 1629 ligt op enige afstand van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en loopt door het buitengebied van de vier gemeenten. Het is een geweldig staaltje ingenieurskunst en onderdeel van de militaire machine, die een cruciale rol hebben gespeeld bij de Slag van 1629, waarbij Frederik Hendrik ’s-Hertogenbosch heeft bevrijd van de Spanjaarden. Hiermee is de Stelling onlosmakelijk verbonden met de Vesting van
’s-Hertogenbosch; aanvals- en verdedigingswerken.
Naar analogie van de ontwikkelingsvisie voor de verdedigingswerken van de stad ‘Versterkt Den Bosch’ heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een ‘Linieboek’ (Feddes/Olthof; 2014) laten opstellen, waarin de ontwikkelingsvisie op de Linie 1629 als een belangrijke landschappelijke structuurdrager is vastgelegd. De gemeenten Sint Michielsgestel, Vught, Heusden en ’s-Hertogenbosch onderschrijven de ambitie van het Linieboek en willen deze verder uit laten werken en laten concretiseren.
Hiertoe hebben zij MTD landschapsarchitecten opdracht gegeven tot het opstellen van een Ontwikkelingsplan en Uitvoeringsprogramma Linie 1629, op basis waarvan de afzonderlijke projecten uitgewerkt, geprioriteerd en gerealiseerd kunnen worden.

Vraagstelling van het Ontwikkelingsplan en Uitvoeringsprogramma is in de ogen van het bureau om met het behoud en versterken van de cultuurhistorische, stedenbouwkundige, landschappelijke, recreatieve en ecologische kwaliteiten van de Linie 1629, deze structuurlijn voor de bewoners en bezoekers van Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en ’s-Hertogenbosch vorm te geven als een belangrijke landschappelijke structuurdrager. Hierbij zullen allerlei eigentijdse landschappelijke en architectonische elementen en economisch draagkrachtige programma’s worden geintroduceerd; of anders gezegd ‘de Linie wordt in STELLING gebracht’.
Het licht in de bedoeling om de plannen dit najaar verder uitgewerkt te hebben en te presenteren aan de afzonderlijke Colleges.