Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Presentatie Station Grubbenvorst – Greenport Venlo

14 februari 2017

Eind januari 2017 presenteerde MTD landschapsarchitecten het voorlopige inrichtingsplan voor het Station Grubbenvorst. Product van een participatief planproces met ambtelijke experts, betrokken bewoners en belanghebbenden en een samenwerking met Arcadis.
Aanleiding voor het project was een Facebook-actie, welke eind 2012 door jongeren in Grubbenvorst werd georganiseerd; zij verzamelden 1.143 handtekeningen om hun wens van een Station in Grubbenvorst kracht bij te zetten. Naar aanleiding van deze actie werd door de raad in maart 2013 € 500.000 gereserveerd voor de realisatie van een nieuw Station.
Vervolgens werd er ten behoeve van een participatief planproces een werkgroep opgericht van betrokken bewoners en belanghebbenden; zij hadden in eerste instantie een input bij het bepalen van de locatie van het Station en vervolgens bij het ontwerp van het Station en de herinrichting van haar directe omgeving.
MTD landschapsarchitecten kreeg in juli 2016 opdracht om in samenwerking met de werkgroep en Arcadis het ontwerp en inrichtingsplan voor de openbare ruimte verder uit te werken en te optimaliseren. Hiermee ontstond er een realistisch, haalbaar en breed gedragen ontwerp.
De opening van het nieuwe Station Grubbenvorst is gepland in 2020.

Het Station moet het 'visitekaartje' van Grubbenvorst worden. In eerste instantie heeft het Station een betekenis voor de inwoners van Grubbenvorst, maar op den duur zal het ook Greenport Venlo ontsluiten. Het nieuwe Station betekent een grote verandering voor een klein dorp als Grubbenvorst. Om die reden is er grote zorg en aandacht besteed aan de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het Station in de dorpsrand. Aan de westzijde van het spoor komt een Park & Ride en bushalte, zodat mensen uit de ruimere omgeving van Grubbenvorst worden gefasciliteerd bij het gebruik van het Station.
De overweg komt te vervallen en het autoverkeer kan via de Brandakkersweg de westzijde van het Station bereiken. Fietsers en voetgangers kunnen via een fietstunnel wel het spoor kruisen. De fietstunnel legt met haar hellingbanen een behoorlijk beslag op de openbare ruimte. Om de tunnel ondermeer zo goed mogelijk in het aan de oostzijde van het spoor gelegen park in te passen, zijn met de betrokken bewoners diverse varianten besproken en afgewogen. In de voorkeursvariant doorsnijdt de fietstunnel het park. Het park zal worden heringericht, waarbij de doorsnijding wordt gebruikt als aanleiding voor de introductie van taluds. Er zijn aanleidingen voor gebruik voor diverse leeftijd- en gebruiksgroepen; voor de jongste een natuurlijke speeltuin, voor de wat oudere kinderen een voetbalveldje en voor de jeugd bankjes om op te 'chillen'. Aan de zijde van de dorpskern is een entreeplein gesitueerd met een inrichting van zitbanken, bomen en bijzondere lichtmasten. Tevens geven fietsenrekken, invalidenparkeerplaatsen en een Kiss & Ride invulling aan het logistieke programma.
Het gehele gebied krijgt een lommerrijk karakter.