Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

MTD participeert in Stadsgesprek Dudok Architectuur Centrum Hilversum

24 januari 2017

Afgelopen donderdag 19 januari 2017 vond het eerste Stadsgesprek in Hilversum plaats in het Raadhuis. Onderwerp van het Stadsgesprek dat werd georganiseerd door het Dudok Architectuur Centrum (DAC) was ‘De invloed van monumenten op het centrum van Hilversum’.
Aanleiding voor het gesprek is het voornemen om 65 nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen in het centrum van Hilversum. Centraal staat de identiteit van het centrum van Hilversum en hoe de monumenten daar potentieel aan kunnen bijdragen om het karakter van de stad te versterken.

Sprekers op deze avond waren Annette Koenders, senior beleidsadviseur van de gemeente Hilversum, kunstenares Tamar Frank, erfgoedprofessional Frank van Unen en landschapsarchitect Frank Meijer / MTD landschapsarchitecten. De sprekers gaven ieder vanuit hun eigen expertise en invalshoek een visie op de vraagstelling; ‘hoe kunnen we omgaan met monumenten en hun context op een zodanige wijze dat de cultuurhistorische waarden een prominentere rol spelen voor Hilversum’. Hierbij kwamen actuele vraagstukken op het gebied van architectuur, erfgoed en stedenbouw in Hilversum aan bod. In een discussie onder leiding van journaliste Rixt Zijlstra werden de diverse thema’s uitgediept.
Frank Meijer sprak, vanuit de betrokkenheid van het bureau bij de Ruimtelijke Verkenning Zonnestraal, over de ontwerpvisie van het bureau met betrekking tot projecten in een kwetsbare, historische context. Projecten die hierbij de revue passeerden waren ondermeer de het inrichtingsplan openbare ruimte voor de Stadswalzone en Casinotuin in ’s-Hertogenbosch, het inrichtingsplan openbare ruimte voor het Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch, de plannen voor het Cultuurcluster in ’s-Hertogenbosch en het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte voor de Hessenberg in Nijmegen. De in deze projecten ontwikkelde ontwerpvisie werd vervolgens gereflecteerd op de situatie in Hilversum. Centrale stelling en conclusie van het verhaal was dat een monument niet op zichzelf moet worden beschouwd maar in haar context. Een monument zal beter tot haar recht komen en een belangrijke betekenis krijgen als identiteitsdrager voor de bebouwde kom van Hilversum als zij samenhang heeft met haar context; een monument heeft baat bij een sterke en monumentale openbare ruimte!