Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

MTD verwerft opdracht voor Gebiedsvisie De Wereld van Van Gogh

24 januari 2017

Op de valreep van 2016 kreeg MTD van de gemeente Nuenen opdracht voor het opstellen van een Gebiedsvisie de Wereld van Van Gogh. Op verzoek van Wethouder Jansen betreft de Gebiedsvisie het gebied tussen het Park, het Van Goghkerkje en het aangrenzende buitengebied met de molen van Nuenen en betreft het een plan op hoofdlijnen en meer in detail om de Wereld van Van Gogh binnen de historische kern van Nuenen meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Basis voor de Gebiedsvisie vormt het Haalbaarheidsonderzoek voor de Gebiedsvisie Van Goghkerkje, die het bureau in 2010 in opdracht van de gemeente Nuenen opstelde. Het haalbaarheidsonderzoek had een drieledig doel: het breed in beeld brengen van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied, de grenzen van deze ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden verkennen en tenslotte een ‘go or no go’ moment bepalen voor het ontwikkelen van de Gebiedsvisie.
Tegelijkertijd diende het haalbaarheidsonderzoek om een dialoog op gang te brengen met omwonenden en belanghebbenden, waarbij draagvlak voor de Gebiedsvisie gecreëerd werd.
De Gebiedsvisie zal veel meer gericht zijn op de mogelijkheden om binnen het plangebied de landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdstructuur te versterken. Het is de ambitie om cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten, zoals deze direct of indirect gerelateerd zijn aan het leven en werken van Van Gogh, te behouden, te versterken en beter beleefbaar te maken. Eén en ander ten behoeve van de bewoners, maar ook ten behoeve van toeristen en recreanten, die Nuenen vanwege hun interesse in Van Gogh bezoeken.

video: gemeente Nuenen, Behouden is ontwikkelen