Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Start uitvoering openbare ruimte Leerfabriek Oisterwijk

17 januari 2017

Recent startte de realisatie van het inrichtingsplan openbare ruimte van de terreinen rond de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) fabriek in Oisterwijk, naar ontwerp van MTD landschapsarchitecten.
Het is de gemeenschappelijke ambitie van de gemeente Oisterwijk en de Provincie Noord-Brabant om het historische fabriekscomplex en de terreinen rond de voormalige fabrieksgebouwen, totaal circa 11 hectaren, her te ontwikkelen en om te vormen tot een nieuw veelkleurig woon- en werkgebied. Hiertoe kregen DiederenDirrix in 2012 en MTD landschapsarchitecten in 2014 respectievelijk de opdracht tot het opstellen van een Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan en een Inrichtingsplan openbare ruimte voor het gebied. Belangrijk uitgangspunt voor de plannen vormen de cultuurhistorische waarden en industriële sfeer van het ensemble en de samenhang tussen het voormalige industriële gebied en de nieuwe woongebieden.
De historische fabriekspanden worden gerestaureerd en krijgen een bestemming als bedrijfsgebouwen. Hierbij denkt men aan een combinatie van horeca, cultuur, zorgfuncties en detailhandel. Intussen hebben zich reeds een aantal bedrijven gevestigd, zoals het Europees Keramisch Centrum en bakker Robèrt en ontstaat er op het terrein een geheel nieuwe dynamiek.

Het Inrichtingsplan openbare ruimte voor het KVL-terrein te Oisterwijk zet in op het behoud van de industriële en ruwe, functionele atmosfeer rond de (rijks)monumentale gebouwen en een directe samenhang tussen de industriële kern en de aangrenzende woongebieden. Belangrijk aangrijpingspunt hierbij vormt het orthogonale assenstelsel, waarlangs de (rijks)monumentale gebouwen van oorsprong geordend zijn. Dit assenstelsel is direct gerelateerd aan de voormalige spoorlijnen en een ondergronds gangenstelsel.
In het Inrichtingsplan openbare ruimte wordt het orthogonale assenstelsel vastgelegd middels banen van stelcon platen. De belangrijkste noord-zuid as, van het ketelhuis naar het hoofdgebouw, krijgt hierbij een extra accent. Hier wordt de ondergrondse gang herkenbaar middels glasplaten in de stelconbaan, die in het avondbeeld van onderen worden aangelicht.
Binnen de (rijks)monumentale kern van het gebied wordt de openbare ruimte in belangrijke mate bepaald door een aantal open ruimten. Een tweetal hiervan verwijzen naar de open ruimtes, die hier ook gedurende het industriële gebruik van het complex hebben gelegen. De pleinruimten krijgen een belangrijke groene kwaliteit door bol gelegde ruwe grasperken, die omgeven worden door een brede betonnen band. Zij hebben, ieder met een eigen sfeer en gebruikskwaliteit, een belangrijke betekenis in het verblijven in de openbare ruimte.
Tussen het hoofdgebouw en het EKWC-gebouw ligt het entreeplein dat weer wordt gecompleteerd met een entreehek en –poort; een eigentijdse versie van het hek en de poort, die hier eens hebben gestaan. Zij markeren een belangrijke entree van het KVL-terrein vanaf de Almystraat.
De samenhang tussen het (rijks)monumentale cluster en het woongebied wordt met name bepaald door de openbare ruimte; het orthogonale assenstelsel en de doorgaande ontsluitingslijn vormen hierbij belangrijke structuurdragers en natuurlijk het robuuste industriële beeld. De doorgaande ontsluitingslijn heeft een continue profiel van zo’n 14.0 meter breed en wordt begeleid door een laan van iepen. Lage en hogere, begroeide tuinmuren begrenzen hier de private tuinkavels. Rijweg en voetpaden zijn gematerialiseerd in rode herbruik klinkers DF. Het parkeren is iets verhoogd opgelost, in een circa 2.4 meter brede, antracietgrijze halfverharde strook, opgesloten door 0.50 meter brede afgeschuinde banden. Hier staan asymmetrisch ook de bomen en de verlichtingsarmaturen.