Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Start uitvoering Stationsplein Zandvoort

22 december 2016

Op vrijdag 16 december jongstleden hebben de gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening en Wonen Joke Geldhof van de provincie Noord-Holand en wethouder Gert-Jan Bluijs van de gemeente Zandvoort de aftrap gegeven voor de herinrichting van het Stationsplein en de Koper Passerel in Zandvoort. Dit gebeurde met het symbolische gebaar van het onthullen van het bouwbord, dat tot dat moment was bedekt met de Noord-Hollandse en Zandvoortse vlag.
MTD landschapsarchitecten kreeg een jaar geleden opdracht van de gemeente Zandvoort voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Stationsplein en de Koper Passerel in Zandvoort en voor het begeleiden van het bijbehorende participatieproces met omwonenden en belanghebbenden. In tweede instantie verkreeg het bureau ook de opdracht voor de technische uitwerking en het aanbestedingsgereed maken van het ontwerp. Inmiddels is het project aanbesteed en is aannemingsbedrijf Van der Veekens uit Zaandam gestart met de realisatie van het project. Het is de bedoeling dat deze vóór april 2017 gereed is!

De herinrichting is onderdeel van een groter project ‘Entree Zandvoort’ met de ambitie om de entree van het station en de route naar het strand een kwaliteitsslag te geven. Het project geeft een ruimtelijke, maar ook een economische impuls aan Zandvoort als levendigste badplaats van de Metropoolregio Amsterdam. De provincie heeft hiertoe 3,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het project ‘Entree Zandvoort’.
Naast de herinrichting betreft de opgave de aanhechting van het historische stationsgebouw en het zogenaamde Palacegebied op het plein. Hiertoe is er samengewerkt met NS en de spoorbouwmeester.
Bijzondere aandacht bij het ontwerp van het Stationsplein is uitgegaan naar het versterken van de identiteit of anders gezegd het DNA van Zandvoort. Dit heeft ondermeer geleid tot een bijzonder ‘zand’- en watersculptuur midden op het plein, in de vorm van een overgedimensioneerd Zandkasteel. Het object, dat door het bureau is ontworpen en technisch uitgewerkt, wordt hoogwaardig en robuust gematerialiseerd en gedetailleerd in zandgeel graniet. Het biedt aanleidingen voor de bezoeker tot verblijf en ontmoeting op het plein en wellicht een bijzonder fotomomentje als herinnering van een bezoek aan Zandvoort aan Zee oftewel Amsterdam Beach!

artikel Zandvoortse Courant