Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

MTD ontwikkelt stedenbouwkundige visie voor Hoofdstraat-West / Hoensbroek

21 november 2014

De gemeente Heerlen, regio Parkstad, provincie Limburg en de woningcorporaties Woonpunt en de Voorzorg hebben de gemeenschappelijke ambitie om het gebied Hoofdstraat West te Hoensbroek te herstructureren. Eén en ander met name om de leefbaarheid van het gebied voor haar bewoners en bezoekers te verhogen.
De herstructureringsopgave voor het gebied Hoofdstraat West is complex gelet op enerzijds de sociaal-maatschappelijke problematiek van krimp, vergrijzing en bijkomende waardedaling van het vastgoed en anderzijds het grotendeels particuliere bezit aan de Hoofdstraat West.
MTD landschapsarchitecten verkreeg recent van de gemeente Heerlen en Woonpunt de opdracht voor het opstellen van de Stedenbouwkundige Visie. Zij heeft zich hiertoe verbonden met de Conceptenbouwers en BRO adviseurs; een tweetal bureaus uit de regio ’s-Hertogenbosch, waarmee het bureau meerdere malen heeft samengewerkt en wat altijd heeft geleid tot inhoudelijke meerwaarde.

MTD landschapsarchitecten staat hierbij met name voor de ruimtelijke en verbeeldende component van de opgave. De Conceptenbouwers brengen een bijzondere bottom-up benadering van het planproces in. Zij onderscheiden zich in de markt door het ontwikkelen van strategische en verbindende concepten voor ruimtelijke en organisatorische vraagstukken. Hierbij zetten zij de bijzondere mogelijkheden van social media in en stimuleren het tot stand komen van communities en een gezonde lokale economie.
BRO zal worden ingezet voor een stuk lokale kennis op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zij hebben een brede expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, planeconomie en bouwtechnische en financiële onderbouwing van woningbouwprogramma’s en fasering.
Voor de Stedenbouwkundige Visie Hoofdstraat-West is het creëren van draagvlak van dan ook van groot belang.
De uitdaging is dit jaar duidelijkheid te geven over de integrale opgave voor de herstructurering van het plangebied voor de periode 2015-2030. Dit plan zal de gewenste situatie op de lange termijn aangeven en fungeren als onderlegger voor het strategisch voorraadbeheer van Woonpunt en als basis voor het meerjaren uitvoeringsprogramma van de gemeente alsmede als toetsingskader voor particuliere initiatieven.