Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Laatste segment Geniedijk-brug ’s nachts geplaatst

< terug naar overzicht
5 oktober 2012
In de nacht van 4 op 5 oktober 2012 is het laatste deel van de ‘Geniedijk-brug’ geplaatst, een fietsbrug over de A4 ter hoogte van Schiphol-Hoofddorp. De A4 kruist daar de Geniedijk. De A4 wordt verdubbeld en de coupure in de Geniedijk wordt nu in totaal 120 meter breed. De Geniedijk maakt onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een militaire verdedigingslinie, die tussen 1880 en 1920 op zo’n 15 tot 20 kilometer van Amsterdam is aangelegd en is een Unesco Werelderfgoed. De dijk maakte het mogelijk het noordelijk deel van de Haarlemmermeerpolder te inunderen. De Geniedijk vormt de ruggengraat van dit historisch militaire landschap, waarmee, forten, kazematten, plofsluizen, watergangen en beplantingen aaneengeregen worden. Deze fietsbrug levert een bijdrage aan het programma de Stelling van Amsterdam weer in ere te herstellen.

MTD landschapsarchitecten kreeg in 2006 van de Provincie Noord-Holland, na een Europese aanbesteding,  de opdracht voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Geniedijk en de omgeving daarvan en voor het ontwerp voor de fietsbrug. MTD stelde een team samen met daarin Verburg Hoogendijk Architecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort.

De status van Unesco Werelderfgoed maakt  de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van de Stelling. Het ontwerp omvat strategische ingrepen op 3 niveaus;  het schaalniveau van de Stelling, het niveau van het Geniepark en het niveau van de ontwerpuitwerking van de brug zelf.  Voor het Geniepark vormt de karakteristieke  asymmetrische opbouw van de Geniedijk het centrale aangrijpingspunt voor het ontwerp. In het parkontwerp is voorgesteld om de buitenzijde in te richten met water en de binnenzijde met een aantal rijen bomen, als verwijzing naar verdedigende soldaten.  Een belangrijk ontwerpbesluit was de keuze dat de brug niet op en in verlengde van de Geniedijk wordt gelegd maar er direct naast. De dijk wordt daarmee  in zijn waarde gelaten en is tegelijk ook beter te ervaren. De brug is opgevat als een eigentijdse toevoeging. In de geest van het verdedigingswerk verbindt zij de ‘vriendschappelijke’ zijden van de dijk; in de lijn van het achterkanaal. Met de materialisering is aansluiting gezocht bij het idioom van de Stelling; staal als constructiemateriaal met een roestige, ‘stoere’ detaillering.

De brug is uitgevoerd in ‘weervast staal’. Een keuze die aansluit bij het karakter van de ‘genie’. De brug is bij de montage al oranje-bruine patina: hij is al ‘voorgeroest’. Deze roestlaag is tegelijk ook de conserveringslaag, onderhoud is dus nauwelijks  nodig. Hiermee werd de toepassing van ‘weervaststaal’ , ook wel aangeduid met de merknaam ‘Cortenstaal’, ook economisch gemotiveerd. Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat dit materiaal in een dergelijke situatie toestaat. De brug is in totaal 300 meter lang, 4 hoofdoverspanningen van 31 meter over de A4 met aan weerszijden de benodigde aanbruggen om het hoogteverschil te overwinnen.

bijzonder transport in Poppel (België)