Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Kansen en bedreigingen Gooise kust onder de loep

21 december 2018

De Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Blaricum, Gooise Meren en Huizen geven gezamenlijk inhoud aan en bewaken de samenhang binnen de ontwikkelingen van de meren en de kustzone van het Gooimeer, IJmeer. Samen met MTD landschapsarchitecten zijn de kansen en bedreigingen voor het Gooimeer, IJmeer en de 30 kilometer lange Gooise kustzone onder de loep genomen.
Eén en ander heeft geresulteerd in een ruimtelijke verkenning. Een regionale reactie op de ontwikkelingen en toekomstvisies van de gemeenten Almere en Amsterdam en van de provincie Noord-Holland.

Het meest noordelijke deel van de regio Gooi- en Vechtstreek bestaat uit circa 40 km2 meren, het Gooimeer, IJmeer, een klein stuk Eemmeer en een kuststrook van circa 30 km. De meren vertegenwoordigen hoge, landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden, die door veel verschillende partijen worden gezien.
In het door MTD landschapsarchitecten opgestelde Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek (februari 2018) worden de meren en de kustlijn reeds genoemd als een verder uit te werken gebied. Hiernaast wordt er zowel door de gemeenten Gooise Meren en Huizen gewerkt aan een visie voor hun kustzone en ook in Blaricum wordt er aan ruimtelijke plannen voor dit gebied gewerkt.

In de verkenning zijn kansen en bedreigingen voor de kustzone geinventariseerd, geanalyseerd, onderzocht en in kaartbeelden vastgelegd. Voorbeelden van kansen op het gebied van de recreatie zijn bijvoorbeeld te ontwikkelen vaarroutes via de trekvaarten (rondjes Muiden / Naarden en Muiden / Diemen) en de binnenwateren in de vesting van Naarden en Muiden. Maar ook het versterken van de kustzone als recreatieve, landschappelijke en ecologische verbinding door bijvoorbeeld het herstellen van vestingwerken en – vestinggrachten in Muiden en Naarden, het ontwikkelen van uitzichtpunten, het beleefbaar maken van de historie van de buitenplaatsen en het versterken van de ecologische verbindingen, zoals bij de Hollandse Brug worden gezien als potenties gezien. Naast deze potenties zijn er ook bedreigingen en aandachtspunten geïnventariseerd, zoals de ontwikkeling van (nieuwe) havens, de aanleg van eilanden en het ontwikkelingen in buitendijks gebied.
De opgestelde verkenning zal als basis en onderlegger dienen voor de ontwikkeling van toekomstig beleid en ruimtelijke plannen rond het IJmeer, Gooimeer en de kustzone.

Artikel Gooi- en Eemlander:
www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20181203_31740940/bedreigingen-en-kansen-gooise-kust-onder-de-loep

Verkenning IJmeer – Gooimeer:
www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/08c-Verkenning-IJmeer-Gooimeer.pdf

Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek:
www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/Landschapsbeeld-Gooi-en-Vechtstreek_feb2018_schermversie_150dpi.pdf