Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Kalliste / BedauxdeBrouwer / MTD verwerven opdracht Bernardushof Oud Gastel

10 december 2018

Kalliste woningbouwontwikkeling heeft samen met haar partners MTD landschapsarchitecten en Bedaux de Brouwer architecten de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het Bernardushof te Oud Gastel gewonnen!
Het is de bedoeling dat op de gronden van de voormalige Bernardusschool, de Kerkstraat 3a-5 en het trapveldje aan de Mgr. Meeuwissenstraat 29 woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. Het bijbehorende openbaar gebied zal eveneens door Kalliste worden ontwikkeld.

Met de stedenbouwkundige opzet van de Bernardushof wordt ingezet op het creëren van een informele dorpse setting met vanzelfsprekende aansluitingen en verbindingen met de omgeving; geen rigide stratenpatroon maar een informele aaneenschakeling van dorpse ruimtes zoals straten, pleintjes en tuinen.
De historie van de plek speelt in het plan een belangrijke rol. Niet alleen in de stedenbouwkundige opzet, waarbij een nieuwe betekenis wordt gegeven aan het oude klooster en de voormalige Bernardusschool, maar ook in de inrichting van de openbare ruimte dient de historie als een belangrijk aangrijpingspunt.
Zo wordt de relatie tussen de kerk en het nieuwe dorpse woongebied manifest gemaakt. De iets hoger gelegen kerk ligt eigenwijs ‘scheef’ binnen de verkaveling van het aangrenzende nieuwe woongebied. Deze autonome ligging wordt als aanleiding gebruikt om de kerk op een ‘sokkel’ te plaatsen in het groen. Hiermee krijgt de kerk ook in de openbare ruimte van de Bernardushof een bijzondere plek.

Hans Wierikx, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Na het informatiemoment begin dit jaar zijn we verheugd dat het aanbestedingstrajact vlot en met succes is afgerond. De selectiecommissie heeft gekozen voor het schetsontwerp van de uit Nieuwegein afkomstige ontwikkelaar. Het schetsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak sluiten aan bij de ideeën van onze gemeente… Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw in het voorjaar van 2020 starten”.