Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Provincie Noord-Brabant en MTD werken samen aan Goorloop Keldonk en Bakelse Beemden

20 november 2018

Om de verwachte verkeersdrukte goed te kunnen verwerken, zal de N279 Zuid, tussen Veghel en Asten, worden opgewaardeerd. Dit vraagt aanpassingen aan het wegtracé en aan het totale ruimtebeslag van de N279. Voor twee deelgebieden is de situatie wat complexer en heeft dit ingrijpende gevolgen voor de huidige ruimtelijke situatie.
MTD landschapsarchitecten is door een werkgroep vanuit de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Meierijstad, Gemert-Bakel en Helmond gevraagd om voor de twee deelgebieden ‘Goorloop Keldonk’ en ‘Bakelse Beemden’ vorm te geven aan een stuk ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing van de plannen. En om dit samen met omwonenden en stakeholders te doen.
MTD was eerder, binnen het projectteam van Combinatie De Vaart, betrokken bij het ontwikkelen van de plannen voor de N279 Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel; bij de landschappelijke inpassing van de weg, de herinrichting van het beekdal en de architectonische vormgeving van de kunstwerken over de weg, de Zuid-Willemsvaart en de Aa.

In de deelgebieden ‘Goorloop Keldonk’ en ‘Bakelse Beemden’ is behoefte aan een landschappelijk inpassingsplan, waarbij integraal wordt vorm gegeven aan waterberging, natuur, recreatie, identiteit en agrarisch grondgebruik. De ruimtelijke ingrepen, die worden voor gesteld hebben directe gevolgen voor omwonenden, agrariërs en andere stakeholders. Om voor beide gebieden tot integrale en breed gedragen inrichtingsplannen te komen, worden alle partijen, binnen een participatief communicatietraject, betrokken bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen en te maken keuzes.
Dit participatieproces heeft vorm gekregen binnen drie overlegstructuren: een stuurgroep, een ambtelijke werkgroep vanuit het Waterschap, de verschillende Gemeenten en de Provincie Noord-Brabant en een omgevingsgroep vanuit omwonenden, grondeigenaren en andere stakeholders. Met de omgevingsgroep zijn in een aantal werksessies ideeën opgehaald, uitgangspunten vast gesteld en aan de hand van verschillende scenario’s inrichtingsvoorstellen besproken. Het bureau tracht alle inbreng te verenigen binnen de landschappelijke inrichtingsplannen.
In december zullen nog een aantal inloopavonden worden georganiseerd, waarbij de plannen voor beiden gebieden aan geïnteresseerden worden toegelicht. Vervolgens zullen deze gereed worden gemaakt voor aanbesteding en realisatie.