Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Presentatie Foodscapes

17 oktober 2018

27 september 2018 werd op de Academie van Bouwkunst Amsterdam het boek Flourishing Foodscapes - Design City-Region Food Systems gepresenteerd.

In de publicatie worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar regionale voedsellandschappen in relatie tot de wereldwijd groeiende verstedelijking gepresenteerd. Productie en distributie van voedsel krijgen op een duurzame manier een plek in het landschap.
Om het onderzoek te onderbouwen worden in het boek ook de resultaten van ontwerpend onderzoek en de visie van circa 20 gastauteurs weergeven.
MTD landschapsarchitecten werkte in de loop van 2015 en 2016, binnen het lectoraat Foodscapes van de studierichting Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst, aan een scenario voor circulaire landbouw in de stedelijke omgeving van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het boek wordt dit onder de noemer Food Utopias gepresenteerd.
De boekpresentatie begon met een welkom door Madeleine Maaskant (directeur Academie van Bouwkunst). Hierna gaven de auteurs van het boek, Han Wiskerke en Saline Verhoeven een toelichting op het boek, waarbij ook de verschillende onderzoeken van de gastauteurs werd toegelicht.
Drie gastsprekers Froukje Idema (Programma Manager Food van Gemeente Ede), Martin Woestenburg (ruraal socioloog en landschapsjournalist bij o.a. Landwerk en De Blauwe Kamer) en Arnold van der Valk (em. hoogleraar ruimtelijke planning en medeoprichter Food Council MRA) reflecteerden vervolgens op het boek, als gebruikers; respectievelijk als opdrachtgever en vanuit de perspectieven van media en onderwijs.
Saskia van Stein (directeur Bureau Europa) trad tijdens de avond op als moderator en begeleidde aan het eind van de presentatie nog enkele vragen.
De avond kreeg een feestelijk tintje met het aanbieden van het eerste exemplaar van het boek aan Hanneke Kijne, het nieuwe hoofd landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst, die op dezelfde avond haar intreerede hield.

In de context van het boek Flourishing Foodscapes - Design City-Region Food Systems, werd in de loop van 2015 en 2016, in opdracht van de Academie van Bouwkunst, door drie ontwerpbureaus, aan verschillende scenario’s voor circuleire landbouw gewerkt: 

- LA4Sale multifunctionele landbouw nabij de stad;
- Van Paridon & de Groot verantwoorde industriële landbouw;
- MTD landschapsarchitecten stadslandbouw.
Waar eerdere studies en ontwerpend onderzoek naar stadslandbouw en andere vormen van duurzame en gezonde voedselproductie zich met name focuste op het hoe en waarom (zoals Foodprint, Farming the City en Stadslandbouwdoos), richtte het onderhavige ontwerpend onderzoek zich met name op de ruimtelijke kwaliteit van duurzame, regionale voedselsystemen.De drie scenario’s zijn economisch reëel, duurzaam en dragen bij aan een gevarieerd voedselaanbod in de regio.
Binnen MTD landschapsarchitecten werkten Minke Mulder, Chloé Charreton en Niké van Keulen aan het scenario stadslandbouw.
Met de definitie van stadslandbouw als een belangrijke basis voor ruimtelijke kwaliteit, heeft het team vooral ingezet op de integratie en het zichtbaar maken van urban agriculture in de stad. Binnen het scenario is door het bureau een samenhangende structuur ontwikkeld van plekken waar voedsel geproduceerd zou kunnen worden, duurzame transportlijnen en plekken waar voedsel verkocht danwel verwerkt zou kunnen worden. Vervolgens is verkend wat de geschikte circulaire productiesystemen zijn, die in het stedelijke weefsel geimplementeerd kunnen worden; wat zijn geschikte teelten; wat is het benodigd areaal, small, medium of large; wat is de geschikte plek voor deze teelten, in de openbare ruimte, op het dak danwel in leegstaande gebouwen of nieuwe kassen; wat is de potentiële productie of oogst.
Eén en ander is verder uitgewerkt en geconcretiseerd voor het stadsdeel Spaarndammerbuurt / Zeeheldenbuurt / Westelijk Havengebied, waarbij is vorm gegeven aan een prachtig en duurzaam foodscape!