Regieplan openbare ruimte versterkte stad Culemborg gepresenteerd op Efforts Congres 2021

14 januari 2022

Op 13 januari lichten Sander Booms van de gemeente Culemborg en Niké van Keulen van MTD landschapsarchitecten het Regieplan openbare ruimte versterkte stad Culemborg toe tijdens het Efforts Congres 2021 ‘Fortified Heritage in GREEN and BLUE – a European sustainable solution’. Er werd met name ingegaan op hoe binnen het Regieplan het versterken van cultuurhistorische waarden en de identiteit van de versterkte stad Culemborg, direct worden verbonden met ruimtelijke kwaliteit, verblijfskwaliteit en duurzaamheidsthema’s als het vergroten van het wateroppervlak, het verminderen van het verharde oppervlak, het verschuiven van parkeerplekken naar de rand van de binnenstad, het aanplanten van bomen, het introduceren van natuurlijke oevers en het versterken van de biodiversiteit. En hoe het Regieplan een leidraad kan bieden voor de uitwerking van concrete initiatieven en inrichtingsplannen.